Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010

Συλλογή φωτογραφιών από την Εκπαιδευτική εκδρομή στο Abu Dhabi