Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009

Συλλογή φωτογραφιών από την Εκπαιδευτική εκδρομή στη Νέα Υόρκη

12-22 Φεβρουαρίου 2009