Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013

Συλλογή φωτογραφιών από την Εκπαιδευτική εκδρομή στο Μαρόκο

12–18 Απριλίου 2013