Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009

Συλλογή φωτογραφιών από την Εκπαιδευτική εκδρομή στην Εγνατία Οδό

9-10 Απριλίου 2009