Κατόπιν της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων” (ΠΜΣ-ΔΔΤΕ) προσκαλούνται οι υποψήφιοι για συνέντευξη στον τρίτο όροφο του κτιρίου εδρών της Πολυτεχνικής Σχολής, στο Εργαστήριο Δομικών Μηχανών και Οργάνωσης σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.