Ομιλητές

Γιάννης Οικονομίδης

Γιάννης Οικονομίδης

Πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Δ/ντής Πιστοποίησης στην TUV Hellas

Ο κ. Γιάννης Οικονομίδης είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου του Sussex και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc. του Πανεπιστημίου του Southampton της Μ. Βρετανίας.
Εργάστηκε κυρίως στον ιδιωτικό τομέα σε διευθυντικές θέσεις υψηλής ευθύνης στον βιομηχανικό, εμπορικό, κατασκευαστικό και μελετητικό τομέα.
Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κατά την περίοδο Νοέμβριος 2009 -Ιούνιος 2012, Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ (2002- 2004), Πρόεδρος του ΤΕΕ /Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (2000-2001), Μέλος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (1998-2003).
Από το καλοκαίρι του 2012 εργάζεται σε μεγάλη Εταιρία Επιθεωρήσεων Πιστοποιήσεων στην οποία κατέχει την θέση του Δ/ντή Πιστοποίησης.

  ieconomidis@tuv-nord.com  | 

Δρ. Δημήτριος Αντωνιάδης

Δρ. Δημήτριος Αντωνιάδης

Επικεφαλής Γραφείου Διαχείρισης Προγραμμάτων των Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου. PhD MSc BEng(1st) CEng, FAPM FCMI MIMechE

Dimitris has 30 years experience in Programme and Project Management positions having covered project phases from concept to handover and operation / maintenance.

He held Senior Management posts in major utilities, infrastructrure and construction organisations delivering programmes of works such as, Egnatia Odos (£3.2Bn), Southern Water Capital programme (c£1.5Bn), Thames Water Engineering Capital programme (c£1Bn), BAA-Heathrow East Terminal (£1.4Bn), Nottingham Building Schools for the Future (£250M). He has also led / co-led major transformation programmes.
Currently he is the Head of Programme Management Office of UK Power Networks where he has set up the department and all the relevant processes and systems for the management of an annual capital expenditure between (£250M – £300M) delivered through an Alliance.

He is a guest lecturer/speaker at UK Universities (Reading, Loughborough, Leeds) and International conferences, a member of the International Centre for Complex Project Management and reviewer on various project management journals.

He was awarded the PhD, from Loughborough University, for his research on the subject of ‘Managing Complexity in Project Teams’ and has written a number of journal and conference papers and contributed chapters in books on complexity, leadership and other project management topics.

Parts of his work can be seen in www.danton-progm.co.uk

  danton@danton-progm.co.uk  | 

Δρ. Πάνος Χατζηπάνος

Δρ. Πάνος Χατζηπάνος

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Έργων, Ελληνικό Παράρτημα (Project Management Institute [PMI], Greek Chapter)

Ο κ. Πάνος Χατζηπάνος είναι Πολιτικός Μηχανικός (Dr.Eur.Eng) με σπουδές στα Πανεπιστήμια της Οξφόρδης και Salford της Μεγάλης Βρετανίας. Κατέχει μεταπτυχιακό (M.Phil.) και διδακτορικό τίτλο (Ph.D.) στη Διαχείριση Υδάτων και Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Διετέλεσε ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (1978-1981) ενώ πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο την περίοδο 1981-1983. Από το 1983 και μετά κατείχε διάφορες θέσεις ευθύνης σε κατασκευαστικές εταιρείες ενώ ήταν συνιδρυτής το 1992 της εταιρείας ΤΡΙΑΣ Α.Ε. της οποίας υπήρξε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μέχρι το 2000. Το 2000 συν-ίδρυσε την εταιρεία ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΑΕ και κατείχε την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου μέχρι το 2004. Παραμένει κύριος μέτοχος της εταιρείας μέχρι και σήμερα.

Το 2004, ίδρυσε την ECONTECH Α.Ε., εταιρία συμβούλων μηχανικών, με ιδιαίτερη έμφαση στην διοίκηση και διαχείριση κατασκευαστικών έργων. Σήμερα κατέχει τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας. Παράλληλα είναι σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα Project Portfolio Management μεγάλων έργων υποδομών. Έχει συγγράψει (core committee member) τέσσερα διεθνή πρότυπα (ANSI/PMI Standards) στον επιστημονικό τομέα της Διοίκησης Έργων, συμμετέχει στην διεθνή επιτροπή συγγραφής της σειράς προτύπων ISO 21500 για την Διοίκηση Έργων, και συμμετέχει στις επιτροπές του ΕΛΟΤ για τα πρότυπα διοίκησης έργων και εφαρμογής BIM στην Ελλάδα.

Είναι Πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Έργων, Ελληνικό Παράρτημα (Project Management Institute [PMI], Greek Chapter), και είναι Πρόεδρος του Ελληνικού τμήματος της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Πολιτικών Μηχανικών (American Society of Civil Engineers [ASCE] – Hellenic Section) και ενεργό μέλος των PMI, ASCE, CI, IAHR, ICE, CIWEM and ISWA.

 | 

Κωνσταντίνος Λυσαρίδης

Κωνσταντίνος Λυσαρίδης

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΤΕΑΤ (Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων)

Ο κ. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του ΑΠΘ από το 1969. Είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου Δ’ τάξεως για όλες τις κατηγορίες των έργων. Έχει μακρά επαγγελματική εμπειρία εργαζόμενος σε εργοληπτικές εταιρείες από την εποχή της αποφοίτησής του καθώς επίσης και κατά την διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας σε έργα πάσης φύσεως (στρατιωτικών υποδομών, οδοποίας, οικοδομικά, υδραυλικά, έργα παραχώρησης, κλπ.).

Από το 1972 έως σήμερα είναι ανώτατο τεχνικό και διοικητικό στέλεχος της Τεχνικής εταιρείας ΕΤΕΘ (από το 1969 μέλος του Διοικητικού Συμβολίου, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος, Τεχνικός Διευθυντής, Γενικός Διευθυντής κλπ.) και από το έτος 2002 συγχρόνως και Εντεταλμένος Σύμβουλος και μέτοχος της Τεχνικής εταιρείας J&P ΑΒΑΞ και του αντίστοιχου Ομίλου. Κατείχε επίσης θέσεις ευθύνης ως Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων πολλών θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου J&P ΑΒΑΞ. Τα έργα που υλοποιήθηκαν υπό την ευθύνη του ανέρχονται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Λυσαρίδης είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΤΕΑΤ (Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων) ενώ υπήρξε, ως ανεξάρτητος μεμονωμένος υποψήφιος, μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί δύο θητείες (2006-2013) και της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (2010-2013), καθώς επίσης και Πρόεδρος ή μέλος πολλών επιτροπών και ομάδων εργασίας (Δημοσίου, ΤΕΕ, ΙΟΚ κλπ.).

 |