ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δέκα Έτη Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων»: Εμπειρίες, Προκλήσεις και Προοπτικές

 
Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 2017, 12:00 έως 19:00

ΜΕΡΟΣ Α’
Προεδρείο: Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Διευθντής ΠΜΣ/ΔΔΤΕ
12:00-13:00 Έναρξη Ημερίδας
Χαιρετισμοί
Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Δ/ντής ΠΜΣ/ΔΔΤΕ
Περικλής Μήτκας, Πρύτανης ΑΠΘ
Κώστας Κατσάμπαλος, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής
Παναγιώτης Πρίνος, Πρόεδρος ΤΠΜ
Παρεμβάσεις εκπροσώπων Οργανισμών της Θεσσαλονίκης Πάρις Μπίλλιας, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ
Γιάννης Μυλόπουλος, Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
Ρία Καλφακάκου, Δ. Σύμβουλος ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
Εκπρόσωπος ΔΣ ΟΛΘ
Γιάννης Κρεστενίτης, Πρόεδρος και Δ. Σύμβουλος ΕΥΑΘ
13:00-13:30 Απολογισμός 10 ετών Λειτουργίας Προγράμματος Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Δ/ντής ΠΜΣ/ΔΔΤΕ
13:30-14:00 Προκλήσεις και Προοπτικές της σύγχρονης επιστήμης του Construction Project Management Πάνος Χατζηπάνος, Πρόεδρος Project Management Institute Greece
14:00-15:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα

ΜΕΡΟΣ Β’

Προεδρείο: Θεόδωρος Χατζηγώγος, Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΜΣ/ΔΔΤΕ
15:00-15:30 Εξέλιξη του Κατασκευαστικού Τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, ΕΤΕΘ ΑΕ, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΤΕΑΤ
15:30-16:00 Η συμβολή των τεχνικών έργων στην Οικονομική Ανάπτυξη της χώρας Γιάννης Οικονομίδης, Στέλεχος TUV Hellas,
πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων
16:00-16:45 Αποτελέσματα Έρευνας Ερωτηματολογίου αποφοιτησάντων από το ΠΜΣ/ΔΔΤΕ Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Δ/ντής ΠΜΣ/ΔΔΤΕ
Ιωάννης Ξενίδης, Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ/ΔΔΤΕ
16:45-17:00 Διάλειμμα

ΜΕΡΟΣ Γ’

Προεδρείο: Ιωάννης Ξενίδης, Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ/ΔΔΤΕ
17:00-17:30 Διαχείριση της Πληροφορίας και Πολυπλοκότητα στα Τεχνικά Έργα:
Το παράδειγμα των Δικτύων Διανομής Ενέργειας στην Αγγλία
Δημήτρης Αντωνιάδης, UK Power Networks,
Head of Programme Management Office
17:30-18:45 Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα:
Προοπτικές για τους μελλοντικούς αποφοίτους του ΠΜΣ στη ΔΔΤΕ
Ερωτήσεις-Τοποθετήσεις Κοινού
Συμμετέχουν: Δήμος Αγγελίδης, Δημήτρης Αντωνιάδης, Ιωάννης Γκουντάρας, Ιωάννης Μυλόπουλος, Ιωάννης Οικονομίδης, Πάνος Χατζηπάνος
18:45-19:00 Σύνοψη – Λήξη Ημερίδας

 

*   ΠΜΣ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ΔΔΤΕ: Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων, ΤΠΜ: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΠΣ: Πολυτεχνική Σχολή, ΣΕ: Συντονιστική Επιτροπή