Ημερίδα για τα Δέκα Έτη Λειτουργίας του ΠΜΣ στη Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων του ΑΠΘ

26 Μαΐου 2017

Εγγραφές 2006-2017

Αποφοιτήσαντες 2006-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Απολογισμός 10 Ετών Λειτουργίας (2006-2016) Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Καθηγητής ΑΠΘ – Διευθυντής Προγράμματος

Προκλήσεις και Προοπτικές της σύγχρονης επιστήμης του Construction Project Management

Δρ. Παναγιώτης Χατζηπάνος

Πρόεδρος Project Management Institute Greece

(Προσκεκλημένος εισηγητής)

Εξέλιξη του Κατασκευαστικού Τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Κωνσταντίνος Λυσαρίδης

ΕΤΕΘ ΑΕ, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΤΕΑΤ

(Προσκεκλημένος εισηγητής)

Δημόσια Τεχνικά Έργα: Εμπειρίες, Διδάγματα και Προτάσεις για το μέλλον

Γιάννης Οικονομίδης

Στέλεχος TUV Hellas, πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων

(Προσκεκλημένος εισηγητής)

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας μεταξύ των Αποφοίτων του Προγράμματος κατά την περίοδο 2006-2016

Γιάννης Ξενίδης

Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ – Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ/ΔΔΤΕ

Διαχείριση της Πληροφορίας και Πολυπλοκότητα στα Τεχνικά Έργα: Το παράδειγμα των Δικτύων Διανομής Ενέργειας στην Αγγλία

Δρ Δημήτρης Αντωνιάδης

UK Power Networks, Head of Programme Management Office

(Προσκεκλημένος εισηγητής)