Στρατηγικός Σχεδιασμός

Περιεχόμενο:

Διαχείριση χαρτοφυλακίου με το περιβάλλον εργασίας του Project Server: Περιβάλλον του Project Server 2010, Κατηγορίες χρηστών – Δημιουργία νέου χρήστη, Διαχείριση απαιτήσεων έργου (Demand management), Επιχειρησιακού τύπου έργα (EPT), Σελίδες Λεπτομερειών Έργου, Παράγοντες επιρροής (Business Drivers – BD), Ορισμός και προτεραιοποίηση BD, Ανάλυση Χαρτοφυλακίου (Portfolio Analysis), Περιορισμοί κόστους, Δημιουργία σεναρίων (what if), Εξαναγκασμός μέσα – έξω, Σύγκριση σεναρίων, Δέσμευση σεναρίου χαρτοφυλακίου.

Τρόπος Αξιολόγησης του Μαθήματος:

Γραπτή εξέταση εως 20%
Παρουσίαση εργασιών και προφορική εξέταση εως 80%.

Συντονιστής:

Καθ. Δημοσθένης Αγγελίδης.

Διδακτική Ομάδα:

Καθ. Δημοσθένης Αγγελίδης,
Επίκ. Καθ. Ιωάννης Ξενίδης,
Επίκ. Καθ. Δήμητρα Βαγιωνά.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

  • Διδακτικές Σημειώσεις Δ. Αγγελίδη “Στρατηγικός Σχεδιασμός”
  • Strategic Management, Fred R. David, Prentice Hall
  • The Strategy Concept & Process, A Pragmatic Approach, Arnoldo C. Hax & Nicolas S. Mailuf, Prentice Hall
  • Strategic Market Management, David A. Aaker, John Wiley & Sons
  • The Art of Strategic Planning for Information Technology, Bernard H Boar, John Wiley & Sons.