Διαχείριση της Κατασκευής Τεχνικών Έργων

Περιεχόμενο:

 • Προσεγγίσεις στη διαχείριση χρόνου, ραβδοδιαγράμματα
 • Χρονικός προγραμματισμός κατά κλάδους
 • Έλεγχος έργων με χρήση διαγραμμάτων χρονικού προγραμματισμού, διαχείριση πόρων έργων
 • Χρονικός προγραμματισμός υπό καθεστώς αβεβαιότητας (πιθανότητες)
 • Κοστολόγηση έργου
 • Γραμμικός προγραμματισμός
 • Ειδικά θέματα διαχείρισης έργου: γραμμικός προγραμματισμός
 • Ειδικά θέματα διαχείρισης έργου: η μέθοδος Simplex
 • Βελτιστοποίηση κόστους – χρόνου
 • Μέθοδος MPM, ειδικά θέματα χρονικού προγραμματισμού, μοντέλα πρόβλεψης κόστους – χρόνου
 • WBS, σύνθετες συσχετίσεις σε θέματα χρονικού προγραμματισμού
 • Δεδουλευμένη άξια.

Τρόπος Αξιολόγησης του Μαθήματος:

Γραπτή εξέταση

Συντονιστής:

Επίκ. Καθ. Γεώργιος Αρετούλης.

Διδακτική Ομάδα:

Επίκ. Καθ. Γεώργιος Αρετούλης,
Καθ. Γλυκερία Καλφακάκου,
Επικ. Καθ. Ζήσης Μάλλιος,
Επίκ. Καθ. Κλαίρη Πετρουτσάτου.