Διαχείριση Γης και Εγκαταστάσεων

Περιεχόμενο:

 • Διαχείριση δικτύων εγκαταστάσεων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.
 • Πολεοδομικός – χωροταξικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός.
 • Μεθοδολογική προσέγγιση του προγραμματισμού – σχεδιασμού.
 • Εθνικό Κτηματολόγιο (Νομική κατοχύρωση ιδιοκτησίας, συνιδιοκτησία, τίτλοι κυριότητας, οριοθέτηση, ακίνητη δημόσια περιουσία).
 • Δραστηριότητες που παράγουν κτηματολογικό υλικό (πράξεις εφαρμογής σχεδίων πόλεων, ιδιωτική πολεοδόμηση, διανομές, αναδασμοί, πράξεις τακτοποίησης κ.ά.).
 • Περιορισμοί κα ι βάρη στα ακίνητα (αντικειμενικές αξίες, φορολόγηση μεταβιβάσεων ακινήτων).
 • Επενδύσεις ακινήτων και αγορά ανάπτυξης γης (Real Estate: πρωταγωνιστές, ρόλοι, οικονομικά μεγέθη και χρήση του Διαδικτύου για κτηματομεσιτείες.
 • Κτηματαγορά και Ακίνητη Περιουσία (Οικονομική αξιοποίηση χώρου και κτιριακού αποθέματος, αντιπαροχή).
 • Ανάπτυξη και ελκυστικότητα πόλεων.
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) στη διαχείριση γης.
 • Συστήματα διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Τρόπος Αξιολόγησης του Μαθήματος:

Γραπτή Εργασία, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση.

Συντονιστής:

Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης.

Διδακτική Ομάδα:

Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης,
Καθ. Ιωάννης Υφαντής,
Καθ. Ιωάννης Δούκας.
 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 1. Δούκας Ι., Ροδολάκης Ν. και Σαββαΐδης Π.: Διαχείριση γης και εγκαταστάσεων, Διδακτικές σημειώσεις μαθήματος, σελ. 214, Θεσσαλονίκη, 2008.
 2. Σαββαΐδης, Π. και Υφαντής, Ι.: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Σημειώσεις, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη”, Θεσσαλονίκη, 2000.
 3. Χορομίδης, Κ.: Το δίκαιο της ρυμοτομίας και του πολεοδομικού σχεδιασμού, 2002.
 4. Σαββαΐδης, Π. και Υφαντής, Ι.: GIS – Ολοκληρωμένη διαχείριση εφαρμογών – Νομικό πλαίσιο, Σημειώσεις μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, σελ. 55, Θεσσαλονίκη, 1999.
 5. Lima J. R., Monetti E. and Tavares De Alencar C.: Real Estate, Elsevier, 2011.
 6. Ζεντέλης Π.: Real estate – Αξία, Εκτιμήσεις, Ανάπτυξη, Επενδύσεις, ΕκδόσειςΠαπασωτηρίου, Αθήνα, 2001.
 7. Πίστης Α.: Αναλυτικός οδηγός εκτιμέσεων αξιών ακινήτων, Αθήνα, 2010.
 8. Δούκας, Ι. και Σαββαΐδης, Π.: Κτηματολόγιο υπόγειων δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας στην πόλη της Θεσσαλονίκης – Προβλήματα και προοπτικές, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου «Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός προς το 2000», Θεσσαλονίκη 1990.