Μέθοδοι Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων

Περιεχόμενο:

 • Επίσκεψη σε εργοτάξιο του Ο.Σ.Ε. και του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης
 • Εισαγωγή στο μάθημα. Ενότητες μαθήματος. Βοηθήματα. Διαδικασία αξιολόγησης .Ορισμός και συνιστώσες των συστημάτων μεταφορών. Δυνατότητες και εξέλιξη των μεταφορικών συστημάτων
 • Tunneling Boring Machine (TBM) – Γενική περιγραφή της μεθόδου – Εφαρμογές
 • Έργα περιβαλλοντικής προστασίας και ασφάλειας κατά τη λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς. Έργα στην οδοποιία. Έργα στη σιδηροδρομική (ανοικτή γραμμή, σήραγγες ,γέφυρες, επιχώματα)
 • Υποδομή των συγκοινωνιακών έργων. Βαθιές εκσκαφές σε αστικό περιβάλλον. Μέθοδοι αντιστήριξης ( πασσαλοσυστοιχίες, διαφραγματικοί τοίχοι κ.α).Η σημασία της Γεωδομητικής Παρακολούθησης
 • Μέθοδοι cut and cover και cover and cut
 • Τεχνικά έργα στο σιδηρόδρομο. Ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα οδικά τεχνικά έργα.
 • Σιδηροδρομικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Διαχωρισμός υψηλών/ συμβατικών ταχυτήτων στο σιδηρόδρομο, προβλήματα στις υψηλές ταχύτητες και αντιμετώπιση. Βασικές αρχές σχεδιασμού και κατασκευής γραμμών υψηλών ταχυτήτων
 • Κατασκευή υπόγειου αστικού σιδηροδρόμου (μετρό).Το μετρό των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.
 • Η μέθοδος διάτρησης και εξισορρόπησης της πίεσης
 • Έργα αεροδρομίων ,κτιριακές εγκαταστάσεις ,διάδρομοι, χώροι στάθμευσης
 • Case Study.Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης
 • Το τραμ ως σύστημα μεταφοράς .Έλεγχος εφικτότητας κατασκευής και λειτουργίας τροχιοδρομικού δικτύου. Μέθοδοι και υλικά κατασκευής τροχιοδρομικής επιδομής
 • Η κατασκευή των αυτοκινητοδρόμων
 • Ενδιάμεση αξιολόγηση υποχρεωτικής εργασίας. Προφορική παρουσίαση εργασιών.
 • Αξιολόγηση παρουσιάσεων.

Τρόπος Αξιολόγησης του Μαθήματος:

Όσοι φοιτητές επιλέξουν το συγκεκριμένο μάθημα καλούνται να εκπονήσουν υποχρεωτικά (σε ομάδες των 2 ατόμων) μία εργασία και να την παρουσιάσουν την τελευταία ημέρα των διαλέξεων ενώπιον των συμφοιτητών τους Η εργασία θα αφορά θεματικό αντικείμενο (σχετικό με το μάθημα) που είτε θα τους προταθεί από τον υπεύθυνο του μαθήματος (σε συνεργασία με τους συνδιδάσκοντες ) είτε θα το επιλέξουν από μόνοι τους
Τα απαιτούμενα της εργασίας (για κάθε ομάδα των 2 ατόμων) είναι:
Α) ένα γραπτό κείμενο 15-30 σελίδων και
Β) μια 20λεπτη παρουσίαση σε power point
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται με 2 κριτήρια:
Α) Την υποχρεωτική εργασία. Ο βαθμός της υποχρεωτικής εργασίας ((Βαθμός γραπτού κειμένου +βαθμός προφορικής παρουσίασης)/2 ) θα αποτελεί το 70% του τελικού βαθμού
Β) Τη γραπτή εξέταση. Η γραπτή εξέταση θα έχει χρονική διάρκεια 1ώρας. Θα γίνεται με «ανοικτά» βοηθήματα και θα περιλαμβάνει ερωτήσεις θεωρίας /ασκήσεις εφαρμογής σχετικές με το περιεχόμενο των διαλέξεων
Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης θα αποτελεί το 30% του τελικού βαθμού

Συντονιστής:

Καθ. Χρίστος Πυργίδης.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Τεύχη ακαδημαϊκών σημειώσεων (5-30 σελίδων) ανά διάλεξη.