Επιστημονικές εργασίες με τη Συμμετοχή Φοιτητών

Κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους και στο πλαίσιο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. – Δ.Δ.Τ.Ε. αλλά και της εκπόνησης των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών παράγεται σημαντικό επιστημονικό έργο, το οποίο δημοσιεύεται σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά με τη διαδικασία της αξιολόγησης των εργασιών από κριτές (peer review).

Στη συνέχεια παρατίθενται ανά ακαδημαϊκό έτος, οι δημοσιευθείσες επιστημονικές εργασίες με τη συμμετοχή των φοιτητών του προγράμματος (υπογραμμισμένα ονόματα μεταξύ των συγγραφέων).
 

Επιστημονικές Εργασίες με τη Συμμετοχή Φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013

 1. Xenidis, Y. and Theocharous, K. (2014). “Organizational Health: Definition and Assessment Procedia Engineering”, Vol.85, p.p. 562-570.
 2. Xenidis, Y. and Gallou, M. (2014). Engineers Selecting a Country to Work Abroad: The Critical Factors to Decide Procedia Engineering”, Vol.85, p.p. 553-561.
 3. Xenidis, Y. and Giannaris, K. (2014). “Modeling and Assessment of Performance Shaping Factors in Construction” In: Nowakowski, T., Mlynczak, M., Jodejko-Pietruczuk, A. and Werbinska-Wojciechowska, S. (eds.) Proceedings of the 24th European Safety and Reliability (ESREL) Conference 2014: Safety and Reliability Methodology and Applications, Wroclaw, Poland, September 14-18 2014, p.p. 1019-1026.
 4. Theocharous, K. and Xenidis, Y. (2014). “On the Definition and Assessment of Organizational Health” In: Hajdu, M. and Skibniewski, M. (eds.) Proceedings of the Creative Construction Conference 2014, Prague, Czech Republic, June 21-24 2014, p.p. 365-370.
 5. Gallou, M. and Xenidis, Y. (2014). “Critical Factors Influencing the Engineer’s Selection of the Country to Work Abroad” In: Hajdu, M. and Skibniewski, M. (eds.) Proceedings of the Creative Construction Conference 2014, Prague, Czech Republic, June 21-24 2014, p.p. 193-198.

Επιστημονικές Εργασίες με τη Συμμετοχή Φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011

 1. Xenidis, Y. and Sarri, S. (2012). “Risk Based Decision Making for Infrastructure Systems” In: Mastorakis, N., Zaitseva, E., Randjelovic, D., Yuen, K.K.F., Carstea C.-G., Capusneanu, S. and Larion, A. (eds.), Proceedings of the 3rd International Conference on Business Administration (ICBA ‘12): “Mathematical Methods for Information Science & Economics”, Montreaux, Switzerland, December 29-31 2012, p.p. 310-315

Επιστημονικές Εργασίες με τη Συμμετοχή Φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2009 – 2010

 1. Tsaousoglou, A.P., Aretoulis, G.N. and Papaioannou, P. (2011). Prediction Models for Financial Ratios of Greek Construction Companie, In: Ahmed, S.D., Adnan, H. Panthi, K., Azhar, S., Takim, R. and Bozai, G. (eds.), “Proceedings of the 6th International Conference on Construction in the 21st Century (CITV-VI)” “Constrauction Challenges in the New Decade”, Kuala Lumpur, Malaysia, July 5-7 2011, p.p. 45-52.
 2. Xenidis, Y. and Oikonomou N. (2011). Public Sector’s Organizational Structure for Successful Public-Private-Partnerships in Construction, In: Ahmed, S.D., Adnan, H. Panthi, K., Azhar, S., Takim, R. and Bozai, G. (eds.), Proceedings of the 6th International Conference on Construction in the 21st Century (CITV-VI): “Construction Challenges in the New Decade”, Kuala Lumpur, Malaysia, July 5-7 2011, p.p 241-248.
 3. Xenidis, Y. and Tsechelidou, E. (2011). Successful Construction Project Manager: Different Percptions from Different Stakeholders, In: Ahmed, S.D., Adnan, H. Panthi, K., Azhar, S., Takim, R. and Bozai, G. (eds.), Proceedings of the 6th International Conference on Construction in the 21st Century (CITV-VI): “Construction Challenges in the New Decade”, Kuala Lumpur, Malaysia, July 5-7 2011, p.p. 760-767.
 4. Xenidis, Y. and Tamvakis, P. (2011). Automated Risk Assessment in Construction: Combining Novel Concepts with Cutting Edge Technologies, In: Ahmed, S.D., Adnan, H. Panthi, K., Azhar, S., Takim, R. and Bozai, G. (eds.), Proceedings of the 6th International Conference on Construction in the 21st Century (CITV-VI): “Construction Challenges in the New Decade”, Kuala Lumpur, Malaysia, July 5-7 2011, p.p. 804-811.
 5. Farmakis, G.E. and Angelides, D. C. (2011). Fixed Bottom Tripod Type Offshore Wind Turbines under Extreme and Operating Conditions. In: Proceedings of the Twenty-first (2011) International Offshore and Polar Engineering Conference, Maui, Hawaii, USA, June 19-24 2011, p.p. 291-298.
 6. Xenidis, Y., Skiadopoulou, A.S. and Angelides, D.C. (2011). Risk-Based Decision Making for Resilient Systems, In: Papadrakakis, M., Fragiadakis, M. and Plevris, V. (eds.), COMPDYN 2011, 3rd International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering (ECOMAS Thematic Conference), Corfu, Greece, May 26-28 2011.
 7. Tsechelidou, E. and Xenidis, Y. (2010). Compatibility between training programs and profile requirements for construction project managers. In: IPMA (International Project Management Association), 24th IPMA World Congress on Challenges and Opportunities. Istanbul, Turkey, 1-3 November 2010. IPMA.
 8. Parthenopoulos N., Stavroulis S. and Naniopoulos, A. (2010). Working Cultures and Human Resources in the Construction Industry of the Balkan Peninsula. In J.P. Pantouvakis (ed.),“Proceedings of the PM-05 – Fifth Scientific Conference on Project Management, Advancing Project Management for the 21st Century “Concepts, Tools & Techniques for Managing Successful Projects”, Heraklion, Crete, Greece, 29-31 May 2010

Επιστημονικές Εργασίες με τη Συμμετοχή Φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009

 1. Georgiou, L., Pantouvakis, J.P. and Xenidis, Y. (2010). A review of spatial considerations in project scheduling. In J.P. Pantouvakis (ed.), “Proceedings of the PM-05 – Fifth Scientific Conference on Project Management, Advancing Project Management for the 21st Century “Concepts, Tools & Techniques for Managing Successful Projects”, Heraklion, Crete, Greece, 29-31 May 2010.
 2. Tzaveas, T., Katsavounis, S. and Kalfakakou, G.(2010). Analysis of Project Performance of a Real Case Study and Assessment of Earned Value and Earned Schedule Techniques for the Prediction of Project Completion Date. In J.P. Pantouvakis (ed.), “Proceedings of the PM-05 – Fifth Scientific Conference on Project Management, Advancing Project Management for the 21st Century “Concepts, Tools & Techniques for Managing Successful Projects”, Heraklion, Crete, Greece, 29-31 May 2010.