Εκπαιδευτική εκδρομή στο έργο της Εγνατίας οδού

9-10 Απριλίου 2009
 

Το διήμερο 9 και 10 Απριλίου 2009 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο δυτικό τμήμα του έργου της Εγνατίας Οδού.

Η εκδρομή υλοποιήθηκε ύστερα από αίτημα τους Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εγνατία Οδό ΑΕ και αποδοχή της τελευταίας, η οποία μάλιστα ανέλαβε και όλα τα έξοδα της εκδρομής καθώς και σημαντικό μέρος της οργάνωσής της σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του Προγράμματος.

Στην εκδρομή συμμετείχαν 21 άτομα μεταξύ των οποίων τα μέλη ΔΕΠ Παναγιώτης Παπαϊωάννου και Ιωάννης Ξενίδης ως εκπρόσωποι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Η εκδρομή είχε τους ακόλουθους βασικούς στόχους:

 1. Την επίσκεψη και επισκόπηση εκ του σύνεγγυς ορισμένων μεγάλων τεχνικών έργων της Εγνατίας Οδού, όπως σήραγγες και γέφυρες και την περιγραφή του τρόπου κατασκευής τους από τους άμεσα εμπλεκόμενους όπως για παράδειγμα εκπρόσωποι των κατασκευαστριών εταιρειών και του αρμόδιου Περιφερειακού Τμήματος της Εγνατίας Οδού ΑΕ.
 2. Την απόκτηση κατά το δυνατόν εμπειριών σε θέματα μελέτης και κατασκευής δύσκολων και σύνθετων τεχνικών έργων και την αντιμετώπιση σχετικών ζητημάτων κατά σφαιρικό τρόπο.
 3. Την καλύτερη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

 Για την επίτευξη των ανωτέρω και σύμφωνα με το πρόγραμμα που διαμορφώθηκε έγιναν τα εξής:

Επίσκεψη με συνοδεία στελεχών της Εγνατία Οδός ΑΕ και των αναδόχων εταιρειών στα ακόλουθα έργα:

1η ημέρα
 1. Σε μεγάλο όρυγμα στο υπό κατασκευή οδικό τμήμα Γρεβενών Παναγιάς
 2. Διέλευση από το ανωτέρω οδικό τμήμα
 3. Στην γέφυρα του Ανήλιου στο Μέτσοβο που είναι η υψηλότερη γέφυρα της Εγνατίας Οδού
 4. Στις σήραγγες του Μετσόβου και του Μαλακασίου καθώς και στην μεγαλύτερη αντιστήριξη της Εγνατίας Οδού στην περιοχή εκείνη
 5. Στο Κέντρο Ελέγχου της Σήραγγας του Δρίσκου
2η ημέρα
 1. Επίσκεψη στη σήραγγα Σ2 του τμήματος Ηγουμενίστας – Ιωαννίνων όπου παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη παρατηρηθείσα αστοχία σε τεχνικό έργο
 2. Οργάνωση μίνι-ημερίδας σε ξενοδοχείο των Ιωαννίνων όπου έγιναν 5 παρουσιάσεις από στελέχη της Εγνατίας Οδού ΑΕ με συνακόλουθες ερωτο-απαντήσεις. Οι παρουσιάσεις ήταν οι εξής:
 1. Ν. Βουμβουλάκη, Υπεύθυνη τμήματος περιβάλλοντος, της Περιφερειακής Υπηρεσίας Ιωαννίνων της ΕΟΑΕ, με αντικείμενο Θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος
 2. Χρ. Μιλιτσακάκης, στέλεχος της Περιφερειακής Υπηρεσίας Ιωαννίνων της ΕΟΑΕ, με αντικείμενο Οι Γέφυρες της Εγνατίας Οδού3. Ι. Παπαδάτος, στέλεχος της Περιφερειακής Υπηρεσίας Ιωαννίνων της ΕΟΑΕ με αντικείμενο Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού
 3. Ι. Μπέλλος, Υπεύθυνος Υγιεινής και Ασφάλειας της Περιφερειακής Υπηρεσίας Ιωαννίνων της ΕΟΑΕ με αντικείμενο Υγιεινή και Ασφάλεια
 4. Γ. Γόγολος. Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου ΚΕΙ, με αντικείμενο Ποιοτικός ‘Έλεγχος

Οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα στα στελέχη της ΕΟΑΕ και των αναδόχων κατασκευαστριών κοινοπραξιών και να συζητήσουν μαζί τους εξειδικευμένα τεχνικά ζητήματα. Σημειώνεται ότι οι παρουσιάσεις που έγιναν αντιστοιχούν σε βασικές γνωστικές ενότητες του προγράμματος σπουδών και έδωσαν την δυνατότητα για καλύτερη αφομοίωση της διδακτέας ύλης.

Το Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων του ΑΠΘ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την Διοίκηση της ΕΟΑΕ για την ουσιαστική και οικονομική υποστήριξη που παρείχε για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής καθώς και όλα τα στελέχη της που συνέδραμαν στην υποδειγματική οργάνωση της, με πρωτοστάτη τον κ. Κούτρα.

 
Για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων
Παναγιώτης Παπαϊωάννου
Καθηγητής ΤΟΜΕΣΥΔΕΑΝ