Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Συντονιστική Επιτροπή

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Διευθυντής, Καθηγητής, ΤΟΜΕΔΕ
Θεόδωρος Χατζηγώγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, καθηγητής ΤΓΜ
Χρίστος Πυργίδης, καθηγητής ΤΟΜΕΔΕ
Ιωάννης Ξενίδης, Επίκουρος καθηγητής ΤΟΜΕΔΕ
Γεώργιος Αρετούλης, Επίκουρος καθηγητής ΤΟΜΕΔΕ
Ευαγγελία Λουκογεωργάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΥΤΠ
Θεόδωρος Θεοδοσίου, Επίκουρος καθηγητής ΤΕΤΚ