ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χειμερινό Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διδακτικές Μονάδες Συντονιστής

Διδακτική Ομάδα
Υ01 Οργάνωση και Διοίκηση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Εργοταξίων

5

Επίκ. Καθ. Γεώργιος Αρετούλης

Καθ. Γλυκερία Καλφακάκου
Επίκ. Καθ. Ιωάννης Ξενίδης
Επίκ. Καθ. Κλαίρη Πετρουτσάτου
Υ02 Στοιχεία Δικαίου, Συμβάσεις Έργων

5

Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης
Υ03 Θεωρία Αποφάσεων

5

Επίκ. Καθ. Ιωάννης Ξενίδης

Καθ. Γλυκερία Καλφακάκου
Επικ. Καθ. Γεώργιος Αρετούλης
Καθ. Κωνσταντίνος Τσούρος
Υ04 Συστήματα Ποιότητας και Δραστική Αναδιάρθρωση

5

Ομότ. Καθ. Δημοσθένης Αγγελίδης

Επικ. Καθ. Γεώργιος Αρετούλης

Προαιρετικά Μαθήματα

Διδακτικές Μονάδες Συντονιστής

Διδακτική Ομάδα
Ε01 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 5 Επίκ. Καθ. Ιωάννης Ξενίδης
Ε02 Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα

5

Καθ. Κυριάκος Παπαϊωάννου
Ε03 Διοίκηση και Διαχείριση Έργων στο Διεθνές Περιβάλλον

5

Καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος
Εαρινό Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διδακτικές Μονάδες Συντονιστής

Διδακτική Ομάδα
Υ05 Διαχείριση της Κατασκευής Τεχνικών Έργων

5

Επίκ. Καθ. Γεώργιος Αρετούλης

Καθ. Γλυκερία Καλφακάκου
Επίκ. Καθ. Ζήσης Μάλλιος
Επίκ. Καθ. Κλαίρη Πετρουτσάτου
Υ06 Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Έργων

5

Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Καθ. Γλυκερία Καλφακάκου
Επικ. Καθ. Γεώργιος Αρετούλης
Επίκ. Καθ. Ιωάννης Ξενίδης
Επίκ. Καθ. Ιωάννης Πολίτης
Υ07 Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

5

Επίκ. Καθ. Ιωάννης Ξενίδης

Αναπ. Καθ. Δήμητρα Βαγιωνά
Υ08 Στρατηγικός Σχεδιασμός

5

Καθ. Δημοσθένης Αγγελίδης

Επίκ. Καθ. Ιωάννης Ξενίδης
Αναπ. Καθ. Δήμητρα Βαγιωνά

 

Προαιρετικά Μαθήματα

Διδακτικές Μονάδες Συντονιστής

Διδακτική Ομάδα
Ε04 Μέθοδοι Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων

5

Καθ. Χρίστος Πυργίδης
Ε05 Διαχείριση Γεωτεχνικών Έργων

5

Καθ. Θεόδωρος Χατζηγώγος

Καθ. Χρήστος Αναγνωστόπουλος
Ε06 Διαχείριση Υδραυλικών και Θαλασσίων Έργων

5

Καθ. Επίκ. Καθ. Ευαγγελία Λουκογεωργάκη

Καθ. Θεοφάνης Καραμπάς
Αναπλ. Καθ. Νικόλαος Θεοδοσίου
Ε08 Διαχείριση Γης και Εγκαταστάσεων

5

Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης

Καθ. Ιωάννης Υφαντής
Καθ. Ιωάννης Δούκας