Θέματα διπλωματικών εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ABSTRACT

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

 4D BIM προσομοίωση κατασκευής έργου οδοποιίας

2 ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

Ανάπτυξη και Διαχείριση Χρονοδιαγράμματος Έργου και Ανάλυση Κινδύνων Έργου με τα λογισμικά Primavera P6 και Primavera Risk Analysis.

3 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα την περίοδο 2004- 2014: Αξιολόγηση εισηγμένων κατασκευαστικών εταιρειών με τη χρήση επενδυτικών αριθμοδεικτών

4 ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Building Information Modeling (B.I.M.) Περιγραφή, Δυνατότητες και Προοπτικές στην Κατασκευαστική Βιομηχανία

5 ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αξιολόγηση και ιεράρχηση των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών 7ης τάξης με βάση την οικονομικής τους επιτελεστικότητα

6 ΖΕΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εφαρμογή και Αξιολόγηση μοντέλων πρόβλεψης Βιωσιμότητας σε Εταιρείες Δομικής Οικονομίας

7 ΚΑΛΑΘΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας στα σιδηροδρομικά τεχνικά έργα – Άνω οδικές διαβάσεις και περιφράξεις

8 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αναγνώριση κινδύνων στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού με τη χρήση σχεσιακών βάσεων δεδομένων

9 ΚΑΡΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ο εξωπορισμός (Outsοurcing) και η εξωχώρια ανάθεση δραστηριοτήτων (Offshoring) ως ευκαιρία απασχόλησης του Έλληνα πολιτικού μηχανικού και προοπτική ανάπτυξης της χώρας

10 ΜΑΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ορθολογιστικός σχεδιασμός δακτυλικού συνδέσμου θαλάσσιας ανεμογεννήτριας σταθερού πυθμένα

11 ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Σχεδιασμός και Διαχείριση Χρονοδιαγραμμάτων Έργων με τη μέθοδο GPM (Graphical Path Method)

12 ΝΑΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Ανάλυση συστημάτων υποδομών με τη χρήση της δυναμικής ανάλυσης δικτύων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

13 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Επισκόπηση του έργου και οικονομική αξιολόγηση των δυο σχεδιασμών του με έμφαση στο κόστος

14 ΠΑΛΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ

Απόβλητα τεχνικών έργων και αξιολόγηση της διαχείρισής τους μέσω μοντελοποίησης δυναμικού συστήματος

15 ΠΑΝΑΠΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας υπεράκτιων αιολικών πάρκων με ελλιπή ανεμολογικά στοιχεία

16 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΣ

Χρήση παραμετρικών λογαριθμοκανονικών εξισώσεων για τον προσδιορισμό της αξίας της στατιστικής ζωής μέσω στοχευμένων εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού

17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Συγκριτική αποτίμηση των πινάκων σχεδιασμού δομής σε χρονοδιαγράμματα πολλαπλών έργων με περιορισμούς πόρων

18 ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Κίνδυνοι Επενδύσεων Ανάπτυξης Ακινήτων

19 ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΠΩΛΙΝΑ

Κατάταξη Τεχνικών Εταιρειών 7ης Τάξης για την Περίοδο 2011-2015 με την Μέθοδο PROMETHEE

20 ΣΥΜΩΝΗ ΕΛΕΝΗ

Εφαρμογές BIM στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων: Σχεδίαση, Προγραμματισμός και Προσομοίωση Κατασκευαστικού Έργου

21 ΦΡΑΓΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Μέθοδοι Εκτίμησης Αξιών και Προτάσεις Διαχείρισης Διατηρητέων Κτιρίων