Θέματα διπλωματικών εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ABSTRACT

1 ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα – ανάλυση περίπτωσης έργου ΣΔΙΤ

2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαχείριση κινδύνου σε υφιστάμενες ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις

3 ΑΣΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Επιλογή τύπου σωληνώσεων για το έργο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΑ” ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με χρήση μεθόδων λήψ̼ης αποφάσεων

4 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Τεχνικές μοντελοποίησης ελαστικότητας κόμβων διάταξης έδρασης υπεράκτιας ανεμογεννήτριας και επίδρασή τους στα τοπικά φαινόμενα δονήσεων και στα φορτία κοπώσεως

5 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Μελέτη της εγκάρσιας συμπεριφοράς σιδηροδρομικών οχημάτων – Επισκόπηση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση μοντέλων προσομοίωσης

6 ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των μεθόδων συντήρησης οδοστρωμάτων

7 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Διερεύνηση της κατάστασης και συμπεριφοράς πλωτού κυματοθραύστη αξιοποιώντας καταγραφές από σύστημα αισθητήρων

8 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

Μέθοδος αποτίμησης οργανωσιακής υγείας κατασκευαστικών οργανισμών με τη χρήση της εντροπίας

9 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΖΩΗ

Εφαρμογή τεχνικών DSM (Design Structure Matrices) στην Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνων στο Μετρό Θεσσαλονίκης

10 ΚΑΚΑΓΙΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

Σύγκριση διεθνών συμβάσεων FIDIC και συμβάσεων στην ευρωπαϊκή ένωση

11 ΚΑΛΟΔΗΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Συντήρηση Τροχαίου Υλικού Σιδηροδρομικών Συστημάτων στην Ελλάδα

12 ΚΑΤΚΑΔΙΓΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ

Εναλλακτικά συστήματα τροφοδοσίας τροχιοδρομικών συστημάτων και οι επιπτώσεις τους στο κόστος κατασκευής λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος

13 ΚΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διερεύνηση της βιωσιμότητας ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών

14 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός σε χωρικό επίπεδο: Η περίπτωση εφαρμογής στην Δημοτική Ενότητα Θέρμης

15 ΛΑΣΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

Μελέτη βιωσιμότητας εταιριών προμήθειας κατασκευαστικών υλικών

16 ΜΠΑΡΕΚΑ ΕΛΛΗ

Αποτίμηση χρονοδιαγραμμάτων έργων και ανάλυσης κινδύνων με τα λογισμικά Primavera P6 Professional Project Management και Primavera Risk Analysis

17 ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ανάπτυξη μεθόδου για την λήψη απόφασης ακύρωσης έργου

18 ΞΕΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

Χαρτογράφηση και συγκριτική αξιολόγηση των εφοδιαστικών αλυσίδων συμβατικών και εξειδικευμένων προϊόντων

19 ΠΑΓΓΕΛΑ ΑΝΝΑ

Εκμετάλλευση κυματικής ενέργειας με διάταξη αναρρίχησης κυματισμών

20 ΠΡΑΣΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ

Κίνητρα και Αποτελέσματα των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων – Περίπτωση των Aegean Airlines και Olympic Air

21 ΤΣΙΑΛΚΑΤΟΥΡΑ ΝΙΚΗ

Ενοποίηση των Μεθοδολογιών του Επιχειρηματικού Σχεδίου, του Στρατηγικού Σχεδιασμού, της Ολικής Ποιότητας και της Δραστικής Αναδιάρθρωσης

22 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Αποτίμηση των μεθοδολογιών CCPM ( Critical Chain Project Management) και ECM (Event Chain Methodology) στη διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων έργων.

23 ΧΑΡΙΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

Αποτίμηση εφαρμογής μεθόδου μητρώου σχεδιασμού δομής στο χρονοπρογραμματισμό έργων