Θέματα διπλωματικών εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ABSTRACT

1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ

Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Ανάθεση Εργασιών

2 ΑΡΒΕΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η προσέγγιση των ΣΔΙΤ μέσα από το έργο Μαλιακός- Κλειδί

3 ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αποδοτικότητα δομικών επιχειρήσεων

4 ΓΑΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ανάλυση παραμέτρων επιλογής θέσεων εργασίας στο εξωτερικό

5 ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ

Ανάλυση και Αποτίμηση συνθηκών γένεσης ανθρωπίνων σφαλμάτων σε τεχνικούς οργανισμούς

6 ΓΚΑΡΑΛΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στρατηγική ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού Ελλάδας, συμβατή με τις ανάγκες της

7 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΝΑ

Κλιματική αλλαγή και διαχείριση παράκτιων τεχνικών έργων

8 ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Αποτίμηση της οργανωσιακής υγείας με τη χρήση της εντροπίας

9 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Χρηματοοικονομική ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών και πρόβλεψη βιωσιμότητας κατασκευαστικών εταιριών εταιριών εισηγμένων στο χρηματιστήριο

10 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Ανάλυση διακινδύνευσης σε ανοιχτές εκσκαφές συγκοινωνιακών έργων

11 ΚΙΦΟΚΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Ανάλυση και αποτίμηση κινδύνων με τη θεωρία παιγνίων

12 ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η υλοποίηση του ενιαίου και ευφυούς συστήματος κομίστρου στη Θεσσαλονίκη

13 ΚΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Το ISO 14001 στην δομική βιομηχανία

14 ΛΟΝΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Διερευνώντας το βαθμό υιοθέτησης του προσανατολισμού στο Μάρκετινγκ της ελληνικής κατασκευαστικής βιομηχανίας

15 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αξιολόγηση λύσεων για την βελτιστοποίηση της ενεργειακής και υδατικής διαχείρισης κολυμβητηρίου. Εφαρμογή στο δημοτικό κολυμβητήριο της Τούμπας

16 ΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ανάλυση και Εφαρμογή Ευέλικτων Διεργασιών (Agile Processes) κατά την Κατασκευή ενός Τεχνικού Έργου

17 ΜΠΟΥΣΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Στρατηγικός σχεδιασμός και επιχειρηματικό σχέδιο (business plan ) υλοποίησης εταιρίας προκατασκευασμένων κατοικιών

18 ΝΤΑΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μελέτη των χαρακτηριστικών του ικανού διαχειριστή έργου

19 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Μέτρηση και Ποσοτικές μέθοδοι στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

20 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Διαχείριση και αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων για τη μείωση του συμβατικού χρόνου και του κόστους ανεγέρσεως οργανισμών των κτιριακών έργων

21 ΣΤΥΛΛΑ ΗΛΙΑΝΑ

Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Η μέθοδος παραχώρησης στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Αυτοκινητοδρόμου ΜΟΡΕΑ

22 ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η θεωρία πίσω από την λογιστική ανθρώπινου δυναμικού- “HRA: HUMAN RESOURCE ACCOUNTING” και το παράδειγμα της ΓΑΙΑ Α.Ε. μελετών

23 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Έλεγχος της διακινδύνευσης έργων αντιστήριξης με ενόργανες καταστροφές

24 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαχείριση κατασκευής γραμμικών έργων, το λογισμικό TILOS και οικονομικές απαιτήσεις λόγω επιμήκυνσης ή συμπίεσης χρονοδιαγράμματος