Θέματα διπλωματικών εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ABSTRACT

1 Αμαραντίδης Στέλιος

Χρονοδιάγραμμα συντήρησης εργοταξιακού εξοπλισμού σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Συντήρησης EN 13460 με το MS Project 2010

2 Αντωνιάδης Φιλοκτήμων

Οι δοκιμαστικές φορτίσεις στα γεωτεχνικά έργα

3 Αντωνίου Ευαγγελία

Ανάλυση του εργασιακού ανταγωνισμού σε τεχνικούς οργανισμούς και αναγνώριση και ποιοτική ανάλυση των σχετικών κινδύνων

4 Αποστόλα Θεοφίλη

Χρηματοοικονομική ανάλυση κατασκευαστικών ομίλων του Ηνωμένου Βασιλείου

5 Αποστολίδης Ιωάννης

Ασφάλεια και υγεία στο σχεδιασμό και υλοποίηση παιδικών χαρών

6 Βαμβίνης Αθανάσιος

Στρατηγική ανάπτυξη ανεμογεννητριών σε βραχονησίδες του ανατολικού και κεντρικού Αιγαίου

7 Βρανάκη Μάρθα

Ανάπτυξη μοντέλου πρόβλεψης επιχειρησιακής στρατηγικής σε περίοδο οικονομικής ύφεσης

8 Γινόπουλος Ζαφείριος

Πρόληψη και Διαχείριση Πλημμυρικών Κινδύνων από Τσουνάμι και Μετεωρολογική Παλίρροια στην Παράκτια Ζώνη – Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου από Μετεωρολογική Παλίρροια στην Ακτή Εφταλούς

9 Ισμαήλ Ογλού Αϊσεγκιούλ

Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Τουρκία. Προσφορά, ζήτηση, προοπτικές και προϋποθέσεις εισόδου

10 Καραϊορδανίδης Μιχάλης

Τα έργα με Σύμβαση Παραχώρησης στην Ελλάδα. Προβλήματα και προοπτικές. Η ανάλυση της περίπτωσης του Κεντρικού Αυτοκινητοδρόμου Ελλάδος / Ε65

11 Κελεγκούρης Χρήστος

Μοντέλα πρόβλεψης συμβατικών μεγεθών δημοσίων έργων στην Ελλάδα

12 Κεμεντσετσίδου Ειρήνη

Η αγορά γης και ακινήτων στην πόλη του Κιλκίς κατά τα έτη 2006-2012

13 Κουναβος Μάριος

Ανθρώπινο σφάλμα και μέθοδοι εκτίμησης της ανθρώπινης αξιοπιστίας

14 Κουτσοκώστα Ασπασία

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στα τεχνικά έργα

15 Κουφός Δημήτριος

Στρατηγικός Σχεδιασμός… Μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα

16 Κοψιδά Μαριάννα

Μοντελοποίηση Διαπραγμάτευσης για ΣΔΙΤ με Θεωρία Παιγνίων και Ευρετική Μέθοδο

17 Μαύρη Μαρία

Το Εθνικό Κτηματολόγιο και η προοπτική ολοκλήρωσης του, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

18 Μπακιρτζή Ελένη

Μοντέλα πρόβλεψης στη διαχείριση προγραμμάτων κατασκευαστικών έργων

19 Παπούντζας Κωνσταντίνος

Προγραμματισμός και διαχείριση έργου κατασκευής του διαδρόμου προσαπογειώσεων Αεροδρομίου Μακεδονίας

20 Στεφανούλη Μαρία

Βελτίωση μεθοδολογίας λήψης αποφάσεων βάσει επικινδυνότητας

21 Τέγος Νικόλαος

Πολυκριτηριακή σύγκριση εναλλακτικών προτάσεων σχεδιασμού της “Υποθαλλάσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης”

22 Τριγώνης Σταύρος

Μέθοδοι παρακίνησης του προσωπικού κατασκευαστικών εταιρειών

23 Χαλκιά Αλεξία

Αποτίμηση της διαχείρισης χρονοδιαγραμμάτων πολλαπλών έργων με τα λογισμικά MS Project 2010 και Primavera P6

24 Χριστόγλου Δέσποινα

Χρηματοοικονομική ανάλυση κατασκευαστικού κλάδου με χρήση αριθμοδεικτών