Θέματα διπλωματικών εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2010-2011

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ABSTRACT

1 Αποστολακάκη Λεμονιά

Ανάλυση κόστους κύκλου ζωής οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα

2 Αργυροπούλου Δάφνη

Τεχνική και οικονομική διαχείριση της κατασκευής του Φέροντος Οργανισμού της στοάς Χιρς

3 Βλάσση Ελένη

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός χώρων πρασίνου σε αστικό περιβάλλον: Κριτική θεώρηση των παραλιακών πάρκων της Θεσσαλονίκης

4 Γερμανίδης Παναγιώτης

Κατασκευαστικός Κλάδος και Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ελληνικών Εργοληπτικών Επιχερήσεων 7ης τάξης με χρήση Αριθμοδεικτών

5 Γράβαρη Στυλιανή

Στρατηγικός σχεδιασμός για ανάπτυξη πλωτών κατοικιών στην Ελλάδα

   
6 Ζουρνά Μαρία

Η κοινοτική πρωτοβουλία JESSICA για τις βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές

7 Θεοδωρίδου Ιωάννα

Στρατηγικός σχεδιασμός στην ΕΥΑΘ Α.Ε.

8 Ιωαννίδου Ελένη

Διαχείριση κατασκευής μεγάλων αποθηκών Logistics

   
9

Κελεσίδου Άννα

Αποτίμηση μεθοδολογιών χρονικού προγραμματισμού πολλαπλών έργων με περιορισμένους πόρους με τη χρήση του λογισμικού Primavera

10 Κοσμίδης Νικόλαος

Η χρηματοδοτική μίσθωση στην Ελλάδα και κατασκευαστικές – δομικές εταιρείες

11 Κούτρα Σεσίλ

Ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης επένδυσης σε έργα ΣΔΙΤ

12 Λεοντή Αθανασία

Εύρεση της καταλληλότερης περιοχής για τη δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α. στην περιφέρεια Θεσσαλίας

   
13 Λογγινίδης Νικόλαος

Αλλαγές στην κτηματαγορά της Θεσσαλονίκης κατά το διάστημα 2005 – 2011

14 Μανωλάκη Αντιγόνη

Διερεύνηση του φαινομένου της ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών (multitasking) – Το φαινόμενο στην παραγωγή των τεχνικών έργων

15 Μαυροπούλου Ελένη

Ανάλυση μισθολογικού κόστους του γραφείου διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

   
16 Μπλιούμη Χριστίνα

Μεθοδολογία εκτίμησης της διακινδύνευσης διαφραγματικών έργων αντιστήριξης

17 Μπουτσιούκης Ανδρέας

Στρατηγικές πολυκριτηριακής ανάλυσης στη διαχείριση τεχνικών έργων

18 Νικηφόρου Δημήτριος

Χρονοπρογραμματισμός εφοδιαστικής αλυσίδας σε περιβάλλον πολλαπλών έργων

19 Παζαρλίδης Συμεών

Εκτίμηση & Συμπεριφορά τιμών ακινήτων

20 Παπαευθυμίου Ιωάννης

Διαχείριση της κατασκευής προκατασκευασμένων γεφυρών

21 Παπαοικονόμου Αστέριος

Ανάλυση διακινδύνευσης υπόγειων έργων με έμφαση στην επίδραση του υπόγειου ορίζοντα

22 Σαρρή Σοφία

Βελτιστοποίηση μεθοδολογίας λήψης αποφάσεων βάση επικινδυνότητας

23 Σεβαστίδης Παναγιώτης

Ανάλυση χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων στην Κύπρo

24 Σιδηροπούλου Δόμνα

Πολυκριτηριακή ανάλυση στη λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση Γενικού Νοσοκομείου. Εφαρμογή στο Ν. Θεσσαλονίκης με χρήση ΓΣΠ

25 Σοφιανός Μιχαήλ Διαχείριση κινδύνου πλαισιακών κατασκευών λόγω διάνοιξης σηράγγων
26 Στεργιάννη Ευλαμπία

Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης 1912 – 2012 – 2062

27 Τσιώνος Κων/νος

Επισκόπηση διεργασιών διαχείρισης επικινδυνότητας

   
28 Χρόνης Ευάγγελος

Βασικές αρχές σχεδιασμού και επιλογής Φορείων Σιδηροδρομικών οχημάτων – Τεχνολογκή εξέλιξη και έρευνα αγοράς