Θέματα διπλωματικών εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2009-2010

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ABSTRACT

1 Δαμιανού Αγγελική Προσαρμογή δεικτών επίδοσης τεχνικών έργων στην αποτίμηση έργων με ΣΔΙΤ  
2 Ζαγάρα Ευανθία Διαχείριση της κατασκευής γεφυρών με τη μέθοδο των προκατασκευασμένων δοκών. Εφαρμογή του MS Project και σύγκριση τεχνικών παρακολούθησης και εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης της κατασκευής  
3 Καλαμάτας Σπυρίδων Σταθερή επιδομή συστημάτων μετρό. Επιλογή δομικών στοιχείων. Εφαρμογή στο μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης  
4 Μαγκαφίνη Ανθούλα Η Χρηματοδοτική Μίσθωση στην Κατασκευαστική Βιομηχανία  
5 Μήτκα Αγγελική Μελέτη των συνθηκών και του τρόπου χρηματοδότησης των εισηγμένων στο Χ.Α.Α. ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών  
6 Μπάρμπας Αλέξανδρος Συσχέτιση κρίσιμων κοινωνικοοικονομικών μεγεθών με την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ  
7 Μπεκιάρης Ιωάννης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Δήμου: Το παράδειγμα του Δήμου Καλλικράτειας Νομού Χαλκιδικής  
8 Μπούκη Αλεξάνδρα Η εικόνας της κτηματαγοράς στη Θεσσαλονίκη το 2010  
9 Οικονόμου Νεκτάριος Ανάλυση της απαιτούμενης δομής του δημοσίου τομέα για την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ  
10 Παρθενοπούλου Νικολέτα Δομικά υλικά σε προστασία κατασκευών που δέχονται κλιματικές καταπονήσεις  
11 Σαββιλωτίδου Μαρία Ανάλυση διακινδύνευσης έργου αντιστήριξης  
12 Σαούλιας Γεώργιος Συντρέχουσα Μηχανική Τεχνολογία  
13 Σκαρβελάκης Στυλιανός Ανάλυση επικινδυνότητας κατά την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω οδικών σηράγγων. Η περίπτωση της σήραγγας Δρίσκου  
14 Σκιαδοπούλου Άλκηστη Λήψη αποφάσεων βάσει επικινδυνότητας  
15 Σπύρου Δημήτρης Συγκριτική αξιολόγηση ειδών αντιστήριξης επιχώσεων σε έργα οδοποιίας  
16 Σταυρούλη Σαβίνα Διαχείριση γης και εγκαταστάσεων με τη χρήση δεικτών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης – Εφαρμογή στο δήμο Ευόσμου  
17 Στρατάκη Μαρία Μοντέλα ηγεσίας και η εφαρμογή τους στις μικρομεσαίες κατασκευαστικές επιχειρήσεις  
18 Ταμβάκης Παύλος Αποτίμηση κινδύνων με τη χρήση αυτοματοποιημένων μεθόδων επισκόπησης  
19 Τζοβάρα Ιωάννα Ανάλυση διακινδύνευσης αλληλεπίδρασης κατασκευών-σηράγγων  
20 Τσακάλωφ Θεμιστοκλής Χρονικός Προγραμματισμός Δημόσιου Οικοδομικού έργου με χρήση λογισμικού MSProject  
21 Τσεχελίδου Ελένη Κρίσιμοι παράγοντες στην εκπαίδευση των Διαχειριστών Τεχνικών Έργων  
22 Τσολαρίδου Αναστασία Υφιστάμενα και Προγραμματικά Έργα Ο.Λ.Θ. Α.Ε., Ο.Λ.Κ. Α.Ε. & Ο.Λ.Α. Α.Ε  
23 Φαρμάκης Γεώργιος Μελέτη και κατασκευή θαλάσσιων ανεμογεννητριών σταθερού πυθμένα τύπου τριπόδου  
24 Φραγκίδου Άννα Διερεύνηση βέλτιστων διαδικασιών ανάθεσης έργων με ΣΔΙΤ  
25 Φραγκουλίδου Αναστασία Αποδοτικότητα και παραγωγικότητα δομικών επιχειρήσεων  
26 Χατζηκρανιώτη Ζωή Σύνθεση διεθνών προδιαγραφών ποιότητας για την υλοποίηση τυπικού λιμενικού έργου μέσου μεγέθους στην Ελλάδα