Θέματα διπλωματικών εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ABSTRACT

1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ Χωρικές αναφορές στο χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό των τεχνικών έργων
2 ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Ο ρόλος της ποιότητας στη διαχείριση κατασκευαστικών έργων-Περίπτωση μελέτης : Εγνατία οδός ΑΕ
3 ΓΛΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ Η επίδραση των αναπτυξιακών νόμων στη Θράκη
4 ΔΕΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βασικές αρχές σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας υπεραστικών επιβατικών σταθμών-Αξιολόγηση ελληνικού επιβατικού σταθμού
5 ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ανάπτυξη και ανάδειξη της πόλης της Ρόδου
6 ΔΡΑΓΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Διαχείριση Γης & Εγκαταστάσεων σε Ο.Τ.Α. με Χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων
7 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ Διαχείριση επικινδυνότητας στις επενδύσεις ανάπτυξης γης (Real Estate)
8 ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ Ανάλυση επικινδυνότητας και υπολογισμός διακινδύνευσης εδαφικών πρανών
9 ΚΟΛΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ Μελέτη σκοπιμότητας για την ανέγερση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο Ν. Δωδεκαννήσου
10 ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Μελέτη και κατασκευή 8όροφης οικοδομής με τη χρήση MS-Project
11 ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σχεδιασμός για τη δημιουργία μαρίνας στη νήσο Αστυπάλαια
12 ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Οι νόμοι για την περιφερειακή ανάπτυξη
13 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Management και κοινωνικέ δεξιότητες
14 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ανάλυση κινδύνων έργων αντιστήριξης
15 ΜΠΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ Στρατηγικός σχεδιασμός για τη θαλάσσια τουριστική ανάπτυξη στη νήσο Αστυπάλαια
16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΓΛΑΪΑ Διαχρονική εξέλιξη της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό
17 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΤΘΙΛΔΗ Στρατηγικός σχεδιασμός ενός λιμένα της Ελλάδας. Εφαρμογή ΟΛΘ
18 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Επικαιροποίηση της μελέτης λιμένα Λάκκας δήμου Παξών και χρονικός προγραμματισμός του έργου
19 ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Περιγραφή του μηχανισμού δημόσιας συγκριτικής κοστολόγησης-Public Sector Comparatior
20 ΤΖΑΒΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Διαχείριση της Μελέτης και Κατασκευής Γεφυρών στο τμήμα Παναγιά – Γρεβενά της Εγνατίας Οδού. Εφαρμογή του MS-Project και σύγκριση τεχνικών παρακολούθησης και εκτίμησης του χρόνου στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής γέφυρας με προβολοδόμηση
21 ΤΖΙΩΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Στρατηγική χρηματοδότηση της νήσου Αστυπάλαιας στους τομείς : Τουρισμός και αειφόρος ανάπτυξη
22 ΤΣΟΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Συμβατικά προβλήματα κατά την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και μέθοδοι επίλυσης
23 ΦΩΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Στρατηγική ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη νήσο Αστυπάλαια
24 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Συμβολή στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης σιδηροδρομικών τεχνικών έργων
25 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προαστιακή θαλάσσια συγκοινωνία Θεσσαλονίκης- Σκοπιμότητα και προοπτικές