Εκπαιδευτική εκδρομή στο Βελιγράδι

12–15 Μαΐου 2011

Στο χρονικό διάστημα 12–15 Μαΐου 2011 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκπαιδευτική επίσκεψη των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων” του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. στο Βελιγράδι της Σερβίας.


Διατηρώντας την παράδοση της διενέργειας εκπαιδευτικών επισκέψεων στο εξωτερικό, 11 μεταπτυχιακοί φοιτητές και δύο διδάσκοντες του προγράμματος, η διευθύντρια αυτού, καθηγήτρια κ. Ρία Καλφακάκου και ο λέκτορας κ. Ιωάννης Ξενίδης, μέλος του συντονιστικού οργάνου του προγράμματος και υπεύθυνος της οργάνωσης της επίσκεψης από την πλευρά του προγράμματος συνεργάστηκαν και διενήργησαν με επιτυχία μια εκπαιδευτική επίσκεψη που απέδωσε σύμφωνα με τον προγραμματισμό για όλους τους συμμετέχοντες.

Οι στόχοι της συγκεκριμένης επίσκεψης ήταν:

 1. Η διεύρυνση των εντυπώσεων και των γνώσεων των φοιτητών του προγράμματος σε εφαρμοσμένα ζητήματα που αφορούν στο γνωστικό πεδίο των σπουδών τους.
 2. Η δημιουργία επαφών και ανταλλαγής εμπειριών με συναδέλφους μηχανικούς που εργάζονται στο Βελιγράδι αλλά και σε όλο τον κόσμο.
 3. Η διενέργεια επαφών με μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του πανεπιστημίου του Βελιγραδίου και ειδικότερα του αντίστοιχου τμήματος πολιτικών μηχανικών και του τομέα διαχείρισης τεχνικών έργων με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και τη δημιουργία μιας βάσης μελλοντικών συνεργειών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
 4. Η γνωριμία με την πόλη, την κουλτούρα και τους ανθρώπους του Βελιγραδίου.
 5. Η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των φοιτητών του προγράμματος.

Η εκπλήρωση των παραπάνω στόχων επιτεύχθηκε μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος της επίσκεψης, το οποίο περιελάμβανε:

 1. Επίσκεψη στο υπό εξέλιξη έργο της κατασκευής της γέφυρας Ada Ciganlija στον ποταμό Sava, εντός της πόλης του Βελιγραδίου.
 2. Επίσκεψη στο υπό ολοκλήρωση έργο της κατασκευής της γέφυρας Beška, στον ποταμό Δούναβη, στο οδικό δίκτυο μεταξύ των πόλεων του Βελιγραδίου και του Novi Sad.
 3. Επίσκεψη στο πύργο τηλεπικοινωνιών Avala του Βελιγραδίου.
 4. Γεύμα εργασίας στο Βελιγράδι με διδάσκοντες του τμήματος πολιτικών μηχανικών του πανεπιστημίου της πόλης.
 5. Περιηγήσεις στις πόλεις του Βελιγραδίου και του Novi Sad και επισκέψεις σε χαρακτηριστικά σημεία των πόλεων, τουριστικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα και σε σχέση με κάθε ένα από τα παραπάνω αναφερόμενα τμήματα του προγράμματος της επίσκεψης σταχυολογούνται και παρουσιάζονται οι εξής κύριες εντυπώσεις-αποτελέσματα:

Επίσκεψη στο υπό εξέλιξη έργο της κατασκευής της γέφυρας Ada Ciganlija στον ποταμό Sava, εντός της πόλης του Βελιγραδίου

Η γέφυρα Ada Ciganlija στον ποταμό Sava είναι μια καλωδιωτή γέφυρα με κεντρικό άνοιγμα μήκους 376m και πλάτους 45m που αναρτάται μέσω 80 καλωδίων από έναν κεντρικό πυλώνα ύψους 200m. Το κατάστρωμα της γέφυρας θα εξυπηρετεί έξι λωρίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων (τρεις ανά κατεύθυνση), σιδηροδρομική γραμμή τραμ και δύο λωρίδες διάβασης πεζών και ποδηλατιστών (μια ανά κατεύθυνση).

Η αναγκαιότητα του συγκεκριμένου έργου ήταν επιβεβλημένη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα οξύτατα κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλης του Βελιγραδίου εξαιτίας των οποίων οι σχετικές κυκλοφοριακές μελέτες προέβλεπαν κατάρρευση του δικτύου συγκοινωνιών έως το έτος 2021.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ορόσημο για το Βελιγράδι, τόσο για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, όσο και για άλλες ιδιαιτερότητές του όπως:

Η χωροθέτησή του, στο κέντρο του Βελιγραδίου και πολύ κοντά στον κύριο πνεύμονα ψυχαγωγίας και εποχικών δραστηριοτήτων κατά τη θερινή περίοδο.

Η λειτουργικότητά του, ως βασικό τμήμα ενός συγκοινωνιακού δικτύου που περιλαμβάνει σύμφωνα με το σχεδιασμό τέσσερις γέφυρες.

Η επίλυση τεχνικών ζητημάτων που ανέκυψαν κατά τη μελέτη και την κατασκευή, όπως π.χ. η συναρμογή χάλυβα και σκυροδέματος ως υλικών κατασκευής του υποβάθρου του καταστρώματος προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ασυμμετρία των τμημάτων του ανοίγματος εκατέρωθεν του πυλώνα.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη στον κόσμο ασύμμετρη καλωδιωτή γέφυρα υπό κατασκευή με συνολική επιφάνεια αναρτημένου καταστρώματος περίπου 17.000m2 από έναν πυλώνα.

Για την υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου έχουν συνδράμει τεχνικοί από εταιρείες της Σερβίας, της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Σλοβενίας, της Κίνας, της Ελβετίας, της Γαλλίας, της Μ. Βρετανίας, της Δανίας και της Ουγγαρίας. Τους συμμετέχοντες στην επίσκεψη φιλοξένησε και ξενάγησε ο Rade Mirovi, υπεύθυνος κατασκευής του έργου εκ μέρους της εταιρείας PORR, τον οποίο οι συμμετέχοντες στην εκδρομή ευχαριστούν θερμά.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει στον ιστότοπο: http://www.savabridge.com/.

Επίσκεψη στο υπό ολοκλήρωση έργο της κατασκευής της γέφυρας Beška, στον ποταμό Δούναβη, στο οδικό δίκτυο μεταξύ των πόλεων του Βελιγραδίου και του Novi Sad.

Η γέφυρα Beška κατασκευάζεται στον ποταμό Δούναβη μεταξύ των πόλεων του Βελιγραδίου και του Novi Sad ως τμήμα της διευρωπαϊκής οδού Ε75. Έχει άνοιγμα 2.213m και αποτελεί τη μεγαλύτερη σε μήκος γέφυρα της Σερβίας.

Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου έργου έγκειται στο γεγονός ότι κατασκευάζεται ως δίδυμο έργο της υφιστάμενης σήμερα γέφυρας, η οποία εξυπηρετεί και της δύο κατευθύνσεις κίνησης.

Η κατασκευή του έργου, το οποίο αρχιτεκτονικά θα είναι απόλυτα όμοιο με την υφιστάμενη γέφυρα, θα εξυπηρετήσει στην αποσυμφόρηση του υφιστάμενου δικτύου με τη δημιουργία, πλέον, δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση (δηλαδή, κάθε τμήμα της δίδυμης γέφυρας θα εξυπηρετεί μια κατεύθυνση).

Η κατασκευή της γέφυρας πολύ κοντά στην παλιά και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους (διατομές, πλάτη οδοστρωμάτων, κλπ.) οδήγησε σε σημαντικά τεχνικά ζητήματα με κυρίαρχο εκείνο της θεμελίωσης των βάθρων της νέας γέφυρας. Τα ζητήματα αυτά επιλύθηκαν με τη συνδρομή μεγάλων μελετητικών γραφείων της Γερμανίας και της Αυστρίας και αποτελούν πρότυπες και πρωτότυπες τεχνικές λύσεις αναδεικνύοντας τη σημασία του έργου διεθνώς.

Η επίσκεψη στη γέφυρα περιελάμβανε αναλυτική ενημέρωση και συζήτηση στο χώρο του εργοταξίου μεταξύ των επισκεπτών, του εκπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρείας και του εκπροσώπου της επιβλέπουσας αρχής, καθώς επίσης και επίσκεψη επιτόπου στο πεδίο υλοποίησης των έργων με πλωτά μέσα και επίσκεψη στο κατάστρωμα της γέφυρας με γερανό.

Τους συμμετέχοντες στην επίσκεψη φιλοξένησε και ξενάγησε ο Slobodan Mitrovi, υπεύθυνος κατασκευής του έργου εκ μέρους της εταιρείας ALPINE τον οποίο οι συμμετέχοντες στην εκδρομή ευχαριστούν θερμά.

Επίσκεψη στο πύργο τηλεπικοινωνιών Avala του Βελιγραδίου

Ο πύργος τηλεπικοινωνιών του Βελιγραδίου αποτελεί ένα κτήριο σύμβολο για την πόλη. Κατασκευάστηκε στην περίοδο 2006 – 2010 στη θέση που βρίσκονταν ο προηγούμενος αντίστοιχος πύργος, ο οποίος καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ, τον Απρίλιο του 1999. Τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του πρώτου πύργου, ο οποίος είχε κατασκευαστεί το 1965 αποτέλεσαν στοιχεία της κατασκευής και του υπάρχοντος πύργου.

Ο πύργος τηλεπικοινωνιών του Βελιγραδίου είναι το υψηλότερο κτήριο του Βελιγραδίου και συνολικά των Βαλκανίων με
συνολικό ύψος 204m και είναι χωροθετημένος στο λόφο του Avala που αποτελεί σημαντικό και μεγάλο σε έκταση χώροαναψυχής. Είναι θεμελιωμένος επί των τριών πεδίλων στα οποία καταλήγουν τα ισάριθμα “πόδια”, κατά το πρότυπο της πρώτης κατασκευής που καταστράφηκε.

Περιλαμβάνει τα πλέον σύγχρονα μέσα επισκόπησης και ελέγχου της κατασκευής (monitoring) για την αντιμετώπιση ανεμοπιέσεων, σεισμικών φορτίσεων, θερμοκρασιακών επιβαρύνσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας, και προσβολής από πάγο.

Εκτός από την τεχνική παρουσίαση του έργου οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν τον πύργο από όπου μπόρεσαν να αποκτήσουν εποπτική εικόνα της πόλης του Βελιγραδίου από το πλέον κατάλληλο σημείο για έναν τέτοιο σκοπό.

Τους συμμετέχοντες στην επίσκεψη φιλοξένησε και ξενάγησε ο Zoran Miškovi, πανεπιστημιακός στο τμήμα πολιτικών μηχανικών του πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, τον οποίο οι συμμετέχοντες στην εκδρομή ευχαριστούν θερμά.

Επαφές με μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του πανεπιστημίου του Βελιγραδίου

Οι συνοδοί διδάσκοντες του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να συζητήσουν σε γεύμα εργασίας με συναδέλφους από το πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου και ειδικότερα του τμήματος πολιτικών μηχανικών και του τομέα διαχείρισης έργων. Οι συνάδελφοι, Prof. Dragan Arizanović, Dr. Predrag Petronijević και Nenad Ivanišević συζήτησαν την κατάσταση στο εκπαιδευτικό σύστημα της Σερβίας και ειδικότερα στις επιστήμες του πολιτικού μηχανικού και της διαχείρισης έργων. Επιπλέον συζητήθηκαν οι προοπτικές εργασίας των αποφοίτων μηχανικών, οι επικρατούσες τάσεις και αντιλήψεις στην αγορά που δραστηριοποιούνται οι μηχανικοί και η διασύνδεση των σπουδών με την πράξη. Διερευνήθηκαν οι ομοιότητες και οι διαφορές με τις αντίστοιχες συνθήκες στην Ελλάδα και διαπιστώθηκε η δυνατότητα συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα μεταξύ των οικείων τμημάτων των δύο ιδρυμάτων.

Ψυχαγωγία και γνωριμία με την πόλη του Βελιγραδίου και του Novi Sad

Αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης ήταν η ψυχαγωγία και η γνωριμία με τη φιλοξενούσα και γείτονα χώρα. Και τα δύο επιτεύχθηκαν με χαρακτηριστική ευκολία, καθώς οι άνθρωποι με τους οποίους οι επισκέπτες ήρθαν σε επαφή ήταν φιλόξενοι, εξυπηρετικοί και πολύ κοντά στην ελληνική νοοτροπία.

Εκτός από τη πόλη του Βελιγραδίου υπήρξε η δυνατότητα για μια σύντομη περιήγηση και στάση για καφέ στην όμορφη κεντρική πλατεία του Novi Sad.

Το Βελιγράδι όμως απετέλεσε τον κεντρικό πόλο αναφοράς του ψυχαγωγικού προγράμματος. Δόθηκε η δυνατότητα περιήγησης στο κάστρο του Βελιγραδίου (Kalemegdan) που είναι μια έκταση μεγάλης φυσικής ομορφιάς που φιλοξενεί διάφορα μνημεία και προσφέρεται για την ψυχαγωγία των πολιτών του Βελιγραδίου.

Επίσης, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον πύργο Nebojsa, το μοναδικό, καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό κτήριο μέσα στο Φρούριο του Βελιγραδίου που χτίστηκε κοντά στο 1460 και ανήκει στο παλαιότερο είδος των οχυρωματικών πύργων με κανόνι. Ο πύργος Nebojsa αποτελεί και τον τόπο μαρτυρίου και θανάτωσης του Ρήγα Φεραίου και αναστηλώθηκε και εγκαινιάστηκε πολύ πρόσφατα με τη συνδρομή και της Ελληνικής πολιτείας.

Ανάμεσα στην περιήγηση στο παραλιακό μέτωπο και στις σκηνές χαλάρωσης και διασκέδασης όλες τις ώρες στην πρωτεύουσα της Σερβίας, η πόλη διακρίνεται για το σφυγμό της και τη φυσική ομορφιά της. Η συμβολή των δύο ποταμών του Δούναβη και του Σάβα προσφέρει ένα χαρακτηριστικό, μοναδικό θέαμα, το οποίο δύσκολα αποτυπώνεται στο φωτογραφικό φακό.

Η πολύ επιτυχημένη αυτή εκπαιδευτική επίσκεψη απετέλεσε κατά κοινή ομολογία των συμμετεχόντων μια μοναδική και πολύπλευρα θετική εμπειρία, η οποία έδωσε τις δυνατότητες απόκτησης, πρωτογενώς, εικόνων, γνώσεων και ερεθισμάτων σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, αλλά και πραγματικής γνωριμίας με μια γειτονική χώρα για την οποία πολύ λίγα ήταν ουσιαστικά γνωστά στους συμμετέχοντες πριν τη διενέργεια της επίσκεψης.

Για την επιτυχία αυτής της δράσης οφείλονται θερμές ευχαριστίες:
 1. Στον κ. Γιάννη Κούτρα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ο οποίος διευκόλυνε σε αρχικό στάδιο τις επαφές με τους ανθρώπους που οργάνωσαν την επίσκεψη στο Βελιγράδι.
 2. Στον κ. Jovan Jović της Public Enterprise Road of Serbia, ο οποίος συνόδευσε την ομάδα του Α.Π.Θ. στα έργα των δύο γεφυρών.
 3. Στον κ. Marko Vuckovic, ο οποίος απετέλεσε το βασικό στέλεχος της οργάνωσης της επίσκεψης από της πλευράς των οικοδεσποτών, βοηθώντας στη διαμόρφωση και την υλοποίηση συνολικά του προγράμματος της επίσκεψης.
 4. Στον κ. Λευτέρη Τσιγκουράκο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ο οποίος απετέλεσε εξίσου βασικό στέλεχος της οργάνωσης της επίσκεψης αποτελώντας το βασικό σύνδεσμο των επισκεπτών με τους Σέρβους διοργανωτές.

Οι κ.κ. Vuckovic και Τσιγκουράκος συνόδευαν συνεχώς την ομάδα του Α.Π.Θ. επιδεικνύοντας θερμή φιλοξενία και άριστη συνεργασία, γεγονός για το οποίο εκφράζονται θερμότατες ευχαριστίες.

Τέλος θερμές ευχαριστίες πρέπει να εκφραστούν προς τους συμμετέχοντες στην επίσκεψη, οι οποίοι σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία συμμετείχαν στη δράση αποκλειστικά με δικά τους έξοδα, με γνώμονα την απόκτηση της εμπειρίας και τη διατήρηση μιας, κατά κοινή ομολογία, σημαντικής παράδοσης του ΠΜΣ-ΔΔΤΕ που είναι η διενέργεια εκπαιδευτικών επισκέψεων στο εξωτερικό.

Για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων”
Ιωάννης Ξενίδης
Λέκτορας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.