Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων”

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων”

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων”

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων”

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων”

 
 

Στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006 – 2007 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο
Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων” (ΠΜΣ-ΔΔΤΕ).

Οι σπουδές στο πρόγραμμα αυτό, διαρκούν ένα πλήρες ακαδηµαϊκό έτος, και αποσκοπούν στην ταχεία εξειδίκευση του πολιτικού μηχανικού, αλλά και μηχανικών ή επιστημόνων άλλων συναφών ειδικοτήτων, στην Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων κάθε είδους.

Σκοπός & Στόχοι του ΠΜΣ  “Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων”

  • Η δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων για πρώτη φορά στην Ελλάδα
  • Η προετοιμασία ικανών ατόµων που θα στελεχώσουν οργανισμούς και επιχειρήσεις µε αντικείμενο τη διοίκηση και διαχείριση τεχνικών έργων σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους
  • Η συγκρότηση στην Ελλάδα αξιόλογου επιστηµονικού και ερευνητικού δυναμικού αλλά και η προετοιμασία επαγγελµατικού προσωπικού που θα δραστηριοποιηθεί ανταγωνιστικά στο εξωτερικό

Χορηγοί του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Δευτέρα, 20/11/2017 (17:30-20:00) Οργανωσιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών Δρεπανιώτου Ασπασία Η διάσταση του χρόνου στη λήψη αποφάσεων κατά την εκδήλωση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών Πουλορινάκη Μαρία-Ιωάννα Διαχείριση...

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Δείτε τα τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ - ΔΔΤΕ για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Πρόσκληση σε συνέντευξη υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ-ΔΔΤΕ (2017)

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων" (ΠΜΣ-ΔΔΤΕ) προσκαλούνται οι υποψήφιοι για συνέντευξη στον τρίτο όροφο του κτιρίου εδρών της...

Ημερίδα για τα Δέκα Έτη Λειτουργίας του ΠΜΣ στη Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων του ΑΠΘ.
Απολογισμός – Συμπεράσματα

Την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 έλαβαν χώρα και ολοκληρώθηκαν στο αμφιθέατρο του ΤΚΜ/ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη, οι εργασίες της Ημερίδας με τίτλο: Δέκα Έτη Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων”: Εμπειρίες, Προκλήσεις και Προοπτικές, που...

Ημερίδα: Μετρό Θεσσαλονίκης, Σχεδιασμός, Μελέτη, Κατασκευή

Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 Ώρα 10:00 Αμφιθέατρο ΤΣΙΟΥΜΗΣ, Κτίριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ Είσοδος Ελεύθερη   Κατεβάστε το Πρόγραμμα της...

Ημερίδα για τα Δέκα Έτη Λειτουργίας του ΠΜΣ στη Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων του ΑΠΘ

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι την...

Πρόσκληση σε συνέντευξη υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ-ΔΔΤΕ (2016)

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων" (ΠΜΣ-ΔΔΤΕ) προσκαλούνται οι υποψήφιοι για συνέντευξη στον τρίτο όροφο του κτιρίου εδρών της...

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Δείτε τα τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ - ΔΔΤΕ για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Δευτέρα, 20/11/2017 (17:30-20:00) Οργανωσιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών Δρεπανιώτου Ασπασία Η διάσταση του χρόνου στη λήψη αποφάσεων κατά την εκδήλωση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών Πουλορινάκη Μαρία-Ιωάννα Διαχείριση...

Πρόσκληση σε συνέντευξη υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ-ΔΔΤΕ (2017)

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων" (ΠΜΣ-ΔΔΤΕ) προσκαλούνται οι υποψήφιοι για συνέντευξη στον τρίτο όροφο του κτιρίου εδρών της...

Ημερίδα για τα Δέκα Έτη Λειτουργίας του ΠΜΣ στη Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων του ΑΠΘ.
Απολογισμός – Συμπεράσματα

Την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 έλαβαν χώρα και ολοκληρώθηκαν στο αμφιθέατρο του ΤΚΜ/ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη, οι εργασίες της Ημερίδας με τίτλο: Δέκα Έτη Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων”: Εμπειρίες, Προκλήσεις και Προοπτικές, που...

Εγγραφές 2006-2017

Αποφοιτήσαντες 2006-2016

Μαθήματα

Οργάνωση και Διοίκηση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Εργοταξίων

Η επιχείρηση τεχνικών έργων, Τμηματοποίηση, Διαχείριση εργοταξίου

Στοιχεία Δικαίου και Δημόσιες Συμβάσεις

Στοιχεία δικαίου δημοσίων συμβάσεων. Κοινοτικό Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων…

Θεωρία Αποφάσεων

Βασικές Έννοιες Θεωρίας Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Γενικό Πλαίσιο Λήψης Αποφάσεων, Μέθοδοι βελτιστοποίησης…

Συστήματα Ποιότητας και Δραστική Αναδιάρθρωση

Ολική Ποιότητα, Δραστική Αναδιάρθρωση, Τεχνική-Οικονομική Διαχείριση και Νέες Επιχειρησιακές Μέθοδοι.

Διαχείριση της Κατασκευής Τεχνικών Έργων

Εισαγωγή στην διαχείριση έργων, Χρονικός προγραμματισμός έργων, Διαχείριση των πόρων…

Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Έργων

Βασικές οικονομικές έννοιες και στοιχεία Μικρο-Οικονομικής θεωρίας, Ανάλυση κόστους-οφέλους, Αξιολόγηση έργων, Χρηματοδότηση έργων…

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

Τα πληροφοριακά συστήματα στην εκπαίδευση των διαχειριστών και των εργαζομένων. Εισαγωγή στην Μοντελοποίηση Κτηριακής Πληροφορίας (BIM)…

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ορισμός και περιεχόμενο της στρατηγικής, Διεργασία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Εταιρική στρατηγική…